Jag fick material från NRM Ringmärkarcentralen igår som glädjer mej mycket.

Vi har fått upp göktytan på 10:e plats bland boungemärkta fåglar för år 2012. Vad jag vet har inte göktytan legat så högt någon gång tidigare.

Tack alla som bidragit till detta!

BOUNGEMÄRKNING 2012
Tabell 2. Topplista för boungemärkningen. De 10
mest märkta arterna 2012 med antal även för de

två närmast föregående åren.

Art 2012 2011 2010
Talgoxe 10 888 9 028 8 826
Blåmes 8 487 6 197 7 478
Halsbandsflugsnappare 7 428 5 330 4 485
Svartvit flugsnappare 6 345 7 589 7 543
Sillgrissla 3 079 3 289 3 200
Stare 2 929 2 499 3 055
Gräsand 2 790 1 468 39
Tornfalk 2 151 3 309 3 663
Silvertärna 1 465 1 296 1 517
Göktyta 1 235 1 033 1 101