Apropå listan härom dagen med göktytan på 10:e plats med 1 235 boungar år 2012!

Idag ringmärkte jag min 602:a göktyta i år.

Så här ser det ut: pu = 553, ad = 37 och kontroller = 12. 63 kullar rm och 4 kullar kvar.