HÄCKNINGSFRAMGÅNG OCH REPRODUKTION FÖR GÖKTYTOR I MÄLARDALEN 2013

Det blev rekordår igen för mej och min grupp med 622 ringmärkta och kontrollerade göktytor. 66 kullar ringmärktes mellan Arboga och Skokloster och de flesta i Strängnäs/Mariefredstrakten. Det fanns ett 20-tal kullar till att ta men tiden räckte inte till. Nästa år hoppas jag ha en medhjälpare på ringmärkning klar att rycka in och ta det jag inte hinner med.

För att få en uppfattning om hur det gått för göktytan och dess häckning kontrolleras samtliga häckningsholkar ca 15 dar efter ringmärkning. Då noteras om några pu har blivit kvar i holken. När man har alla dessa data kan man göra några intressanta beräkningar.

HÄCKNINGSFRAMGÅNG

Detta uttryck är en kvot mellan flygga ungar och antal lagda ägg över hela vårt arbete i år och räknas i %. Endast häckningar där jag med säkerhet vet äggantal från början är med i denna beräkning.

Beräkningen ser ut så här: flygga ungar 530 st/antal ägg från början 675 st = 78,5%

förluster:

saknade ägg eller okläckta = 113

döda ungar före rm = 12

döda ungar efter rm = 23

REPRODUKTION

Detta uttryck är en kvot mellan totalt antal flygga ungar och antalet häckningar. Här ingår också ungar från häckningar där jag inte känner till äggantalet från början.

Beräkningen ser ut så här: flygga ungar 549 st/66 häckningar = 8,3 pu per häckning.

Det här är mycket höga siffror vilket tyder på att göktytan haft ett bra år i Mälardalen.